Wat kan de politiek van jou leren? Laat je stem horen…
26 januari 2022 

Wat kan de politiek van jou leren? Laat je stem horen…

We hebben weer een nieuwe regering. Althans we hebben grotendeels dezelfde spelers in het veld, maar nu op een andere plek. Het vertrouwen in de overheid neemt schrikbarend hard af. Meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan ontevreden te zijn over de politiek en het kabinet, zo heeft onderzoek van I&O Research uitgewezen. Er is weinig vertrouwen meer in politieke bewindspersonen en instituties. Weinig Nederlanders hebben er nog vertrouwen in dat er een opener bestuurscultuur komt. Heb jij dit gevoel ook?

Hoe zou jij het vinden als de politiek meer naar de burgers zou luisteren? Welke voordelen zou dit hebben? We moeten het tenslotte toch samen doen. Maar dan ook echt samen. Zonder polarisatie, die de samenleving in stukken hakt. Samen bedenken hoe we ons land beter kunnen maken, leefbaar voor iedereen.

We moeten het nu voornamelijk hebben van een regering die ons van bovenaf ‘achter het bureau verzonnen’ regels oplegt, die in de praktijk niet blijken te werken. Dit is vergelijkbaar met grote bedrijven, waarbij het bestuur een aantal veranderingen wil doorvoeren, maar daarbij alle connectie met de werkvloer verloren is.


“Meer vertrouwen in de politiek: Hoe fijn zou het zijn als jouw stem gehoord wordt…” 


Hoe democratisch is onze politiek?

Mensen voelen zich slecht vertegenwoordigd door de politiek. Zeker nu, tijdens de coronacrisis wordt dit gevoel steeds sterker. Regels die niet meer uit te leggen zijn en groepen mensen die tegen elkaar uitgespeeld worden. De democratie lijkt steeds verder af te brokkelen.

Over het algemeen groeit de afzijdigheid en afkeer van de politiek. Niet alleen burgers hebben kritiek, ook politici onderling doen hieraan mee. De polarisatie wordt nog eens extra gevoed door de media, die het wij-zij denken vergroot. Maar wat hebben we eraan als we van onze buren, en soms zelfs eigen familieleden, vijanden maken? Juist, helemaal niets!

Polarisatie drijft mensen uit elkaar. Door wantrouwen wordt het moeilijker om compromissen te sluiten, dit brengt op de lange termijn het vermogen tot samenleven in gevaar. En dat terwijl we in de basis vaak hetzelfde willen.

Samen bereiken we meer dan alleen. Een goed team kan bergen verzetten, hoeveel kunnen we als volk dan wel niet? Samen komen we tot de beste ideeën, maar hoe krijgen we deze geweldige ideeën bij de politiek?

Geef je mening over politiek

Meer vertrouwen in de politiek

Wat zou ervoor nodig zijn om jou weer vertrouwen in de politiek terug te geven? De basis van vertrouwen is bekend zijn met de ander. Als je weet wie de ander is, wat de ander kan en welke kennis en vaardigheden er in huis zijn, dan pas kan je loslaten. Je mag erop vertrouwen dat de ander dingen net zo goed of zelfs beter kan dan jij.

Om vertrouwen in de politiek te krijgen is het belangrijk om eerst kennis op te doen over de politiek. Klinkt dat saai? Gelukkig kun je op een leuke en speelse manier kennis opdoen over politiek bij DOL Events. En daar houdt het niet bij op. Je krijgt ook de gelegenheid om mee te denken én voorstellen te genereren. En dat allemaal op een leuke en speelse manier.     

Als basis van dit spel is het huidige regeerakkoord gebruikt:

Bekijk hier het regeerakkoord


Deze spelen zijn ook interessant voor politieke partijen op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau. Dus VVD, D66, GroenLinks, PvdA etc grijp jullie kans!


Als burgers hebben we recht op wetten die werken en redelijk zijn. Dit kan alleen als er geluisterd wordt naar ervaringen uit de praktijk. Wij als burgers moeten de gelegenheid krijgen om aan te geven of iets werkt of niet. Eén keer in de vier jaar je stem uitbrengen is leuk, maar als iets niet werkt, kun je niet zo lang wachten. Kijk maar naar de toeslagenaffaire, de burger wordt in Den Haag te weinig gehoord.


Bij DOLEvents hebben we het nobele streven de stem van burgers hoorbaar te maken in de politiek. Wij zijn ervan overtuigd dat dit mogelijk is en enorm mooie kansen biedt voor ons allemaal. Onze interactieve spellen zijn niet alleen leuk, maar ook nuttig. Jouw menig en ideeën kunnen echt het verschil maken. Laten we samen aan onze samenleving werken.

Benieuwd naar de interactieve spellen van DOL Events? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.  

Over de schrijver

Fred de Heer is eigenaar en artistiek/creatief directeur van DOL.
Hij is tevens coach en creatief consultant, NLP Masterpractioner
en van huis uit Docent Dramatische Vorming. Zijn leven is gewijd aan de promotie van drama- en theaterspel in alle lagen van de maatschappij. Fred werkt samen met een groot aantal
gekwalificeerde acteurs en spelbegeleiders.

Reactie plaatsen