Privacy statementDit is het Privacy Statement van DOL Events, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33238627.


Bescherming persoonsgegevens

DOL Events vindt uw privacy belangrijk. DOL Events verwerkt persoonlijke gegevens die bij het bezoek aan www.dolevents.com worden ingevoerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Door uw persoonlijke gegevens op onze websites in te voeren, gaat u er mee akkoord dat DOL Events die gegevens in overeenstemming met dit Privacy Statement gebruikt.

 

Verwerking van persoonsgegevens

DOL Events verzamelt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonlijke gegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen. DOL Events gebruikt deze gegevens om u op de hoogte te houden van haar dienstverlening en producten. Indien u uw e-mailadres achterlaat, geeft u daarmee toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor verzending van digitale nieuwsbrieven en andere informatie zoals productaanbiedingen en enquête. De persoonsgegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat DOL Events zorgvuldig te werk. DOL Events gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.

 

Cookies

Om de website www.dolevents.com continu te verbeteren, wordt er gebruikt gemaakt van Google Analytics om statistische informatie te verwerken en te lezen. DOL Events maakt op www.dolevents.com gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die op uw harde schrijf worden opgeslagen als u websites van DOL bezoekt. Deze cookies worden geplaatst om de gebruikerservaring te analyseren en het gebruikersgemak te bevorderen. Tevens worden bij bezoek aan www.dolevents.com zogenaamde tracking cookies geplaatst op uw computer. Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie terughalen over uw eerdere bezoek. Het profiel dat van u wordt gemaakt, wordt níet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke. U kunt www.dolevents.com ook zonder cookies bekijken. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt het opslaan van cookies op uw harde schrijf voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen. Meer informatie over het aanpassen van deze instellingen vindt u in de handleiding van uw browserprovider. Ook kunt u op uw computer geplaatste cookies verwijderen. DOL Events wijst er op dat als u geen cookies accepteert, dit kan leiden tot beperkingen in de functionaliteit van www.dolevents.com.

Hieronder een lijst met links naar uitleg over het beheren van cookies in de meest gebruikte web browsers:


  • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies
  • Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
  • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl#
  • Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

 

 

Inzage, correctie en verzet

U kunt schriftelijk een overzicht vragen van de persoonsgegevens die door DOL Events zijn verwerkt. DOL Events heeft het recht hiervoor kosten in rekening te brengen. Indien er onjuistheden in het overzicht staan, kunt u verzoeken deze gegevens te verwijderen, aan te vullen, aan te passen of af te schermen. Voorts kunt u per post of e-mail aangeven geen (commerciële) informatie meer te willen ontvangen over dienstverlening en producten van DOL Events. Een dergelijk verzoek zal te allen tijde worden gehonoreerd. Ten aanzien van overig gebruik van persoonsgegevens door DOL Events, kunt u DOL Events verzoeken dit gebruik c.q. deze verwerking te staken.

 

Wijzigingen

DOL Events behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig dit Privacy Statement.